OV Delay – Privacybeleid

Dit document beschrijft de manier waarop OV Delay omgaat met uw privacy. Door OV Delay te gebruiken, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen, eraan gebonden te zijn en te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en regels. Gebruik OV Delay niet indien u het niet eens bent met deze voorwaarden.

OV Delay maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van gegevens die Deviate helpen de app te verbeteren. Onder deze gegevens zijn bijvoorbeeld de duur van het gebruik van de app, het type toestel waarop de app is geïnstalleerd en de locatie waar uw toestel zich tijdens het gebruik bevindt. Met al deze gegevens is het niet mogelijk om u als individu te herleiden.

Voor het tonen van advertenties in de niet-betaalde versie van OV Delay wordt gebruik gemaakt van Google AdMob en Facebook Audience Network. Zie de gelinkte documenten voor meer informatie over de voorwaarden waaraan Deviate heeft voldaan om deze advertentienetwerken te mogen inzetten.

Met OV Delay Premium kunt u het transactieoverzicht van uw OV-Chipkaart bekijken. De gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) die u invoert in de app, worden direct vanaf uw toestel naar www.ov-chipkaart.nl gestuurd. De informatie die van net genoemde website wordt ontvangen, wordt op uw toestel stilistisch aangepast en in de app getoond. Deze transactie vindt plaats tussen uw toestel en www.ov-chipkaart.nl. Daarmee vervult OV Delay effectief dezelfde rol als uw internetbrowser. Op geen enkel moment is een server of andere computer van Deviate in deze transactie betrokken. OV Delay stuurt geen persoons- of transactiegegevens van uw OV-Chipkaart naar Deviate.